dohjn


 10月の休診・代診のお知らせ

今月>>翌月           

01日(月) 
02日(
 
03日(水) 内科 稲垣先生・休診
04日(木) 
05日(金) 
06日(土) 
07日(日) 
08日(月) 
09日(火) 
10日(水) 
11日(木) 
12日(金) 
13日(土) 
14日(日) 
15日(月) 整形外科 張先生・休診
16日(火) 
17日(水) 
18日(木) 外科 北村先生・休診
    10月11日(木)診察あり
19日(金) 内科 稲垣先生・休診
20日(土) 
21日(日) 
22日(月) 
23日(火) 
24日(水) 内科 稲垣先生
   外来受付 午前10時30分まで
25日(木) 
26日(金) 整形外科 張先生・休診
27日(土)  
28日(日) 
29日(月) 整形外科 張先生・休診
30日(火) 
31日(水)